הצוות הניהולי

הצוות הניהולי

רו"ח סמדר שפיגל

מנכ"לית

אריק פומרנץ

סמנכ"ל הנדסה

אראל בכר

שמאית

עמית לוין

מנהל תחום התחדשות עירונית קב׳ קיו

שירלי עטיה סלמה

מנהלת אדמיניסטרטיבית קב׳ קיו

רו"ח אושר מלקר

חשב קב׳ קיו

עו"ד דפנה חצור

יועצת משפטית קב׳ קיו